Vortex healing

Is een ongelofelijk sterke geneeswijze van de Merlijnschool die werkt met goddelijk licht en bewustzijn. Het kan niet worden aangeleerd enkel overgedragen.
Het biedt je een brug met je Hogere Zelf waardoor je sneller je bokkades en beperkingen kan opruimen en de sluier met de Universele energie zal steeds dunner worden.
Alle verbindingen met het Hogere Zelf, ontstaan via passie en blijdschap die de sleutel vormen tot de nieuwe aarde.
De basis energie is de universele energie, wat we ook LIEFDE kunnen noemen. Je doelbewust verbinden met deze universele energie zal maken dat magie je leven zal kleuren. Je vreugde staat in evenredigheid met je verbinding met je Hogere Zelf.
Daarom zie in alles het positieve en je leven zal opwindend zijn. Creëer passie in en om je heen, zo zullen de dingen zich moeiteloos voor jou manifesteren.
Je hebt de verantwoordelijkheid om hier op deze planeet gelukkig te zijn, om voor jezelf een levensstijl te creëren die comfortabel is, om je passie te vinden en enthousiast te leven…Welke energie we ook uitzenden, bewust of onbewust, het universum zal deze dingen altijd terug openbaren aan de persoon die deze energie heeft voortgebracht. Het universum stuurt de originele, tot uitdrukking gekomen energie steeds terug naar zijn bron. Daarom, herken wat er gebeurt, leer er van en stop jouw emotionele stroming door WEERSTAND te bieden aan je oude patroon van gedachten en gevoelens.