Inleiding

Onze wereld is snel aan’t veranderen. Mensen zoeken naar houvast, een nieuwe passie, een verbondenheid tussen allen … en vooral hoe ze kunnen leren om volop te genieten van het avontuur dat ‘leven’ heet.

De Taladoni:  gaat over onze verbondenheid. Verbondenheid met de zee van mogelijkheden, en met alles en iedereen. Het is een inspirerende benaming bij een nieuwe tijd, voor iets wat al oeroud is en overal terug komt nl.: het groeipad van de moedige mens naar verbinding met zijn ware kern in eenheid en heelheid, ten voordele van al wat is.

De Taladoni volgt geen specifieke rituelen noch specifieke geloofsovertuigingen maar eert hen allen. Ze overkoepelt alle religies, alle filosofische systemen, alle rassen, alle tijden en brengt samen wat in feite altijd al één was.

Dit boek is gegroeid vanuit de ervaring zelf en vanuit een diep innerlijk weten dat alles met alles verbonden is…altijd…en overal. Ik dank hierbij al mijn leermeesters in de ruimste zin van het woord, mijn leerlingen, mijn kinderen, mijn ouders, mijn broers en zus die me van bij het begin geholpen hebben om mijn ervaring in het leven op te doen en zo te komen tot de mens die ik nu ben.

Verder hebben ook massa’s sprookjes en mythologieën me de weg gewezen: de prachtige en rijke verhalen  van Winnie de Poeh van A.A. Milne., de klassieke kindersprookjes zoals ‘Hans en Grietje’, ‘Sneeuwwitje’  of ‘de kikkerkoning’, het inspirerende opzoekwerk van Joseph Campell via zijn boek ‘De man met de duizend gezichten’  en de alleroudste mythologieën: ‘de weg van de godin Inanna’ en ‘het epos van Gilgamesj’.  Ook de (historische) verhalen van de Anoennaki teruggevonden op kleitabletten van het oude Soemer en de opzoekingen van sir Laurens Gardner over de graalkoningen en ons ware aardverhaal,  heb ik ijverig gebruikt in workshops en opleidingen, waaroor de dingen hun diepgang konden bloot geven.

In dit boek liggen de wijsheden en magie verborgen achter en in de woorden. Veel van wat er wordt aangereikt zal pas echt duidelijk worden wanneer je er klaar voor bent, want het is een natuurwet die eist dat de mens de mysteries zelf zal ontcijferen. Hij kan die kennis langs geen enkel andere methode verwerven dan langs de binnenwereld…binnen in zichzelf dus.

Laat de woorden daarom op je inwerken, adem ze en voel de betekenis…wordt de magie. Lees ze en herlees ze, in respect voor je eigen tempo en laat de ervaring langzaam tot je komen. Naargelang je vordert op je weg zullen de woorden telkens iets meer van hun sluier oplichten. Ze zullen je helpen om te ont-dekken wat je in feite al lang weet. Je kan slechts datgene begrijpen waar je klaar voor bent en het is onmogelijk om sneller te lopen dan je innerlijke gids je aangeeft. Je kan geen enkele stap overslaan! ‘Begrijpen’ is in feite niet het juiste woord, maar ik kan geen ander woord bedenken dat er dichter bij staat. Je kan immers ook niet leren liefhebben met je verstand. Leer luisteren en begrijpen met je hart…

Wanneer je in je evolutie verleid wordt en het pad van de Taladoni verlaat om de ‘macht’ voor eigen doeleinden te gebruiken, dan zal de magie door je vingers glippen en van je wegvloeien…Wanneer je op een later moment je hart weer hoort en de verbinding met je ZELF en je waarheid terug opneemt, zal de magie weer zachtjes met je gaan dansen in eenheid, heelheid…zo zal het zijn.

Dit boek is geschreven voor alle leerlingen die gehoor geven aan hun innerlijke roep en het pad van groei wensen op te gaan of reeds onderweg zijn. Vooral voor al diegenen die zich kunnen openstellen voor de vele richtingen die de weg wijzen naar…één.

Het vertelt over een universele waarheid, die geen culturele begrenzingen kent en bedoeld is om onze oer-natuur, die oorspronkelijk altijd al ons deel was, in het geheel van het bewustzijn te integreren…dit is tevens één van de betekenissen van het ‘heilig kind’